Instalacje tryskaczowe to najbardziej niezawodne systemy gaśnicze, prostota działania jest kluczowa

2019-10-11

Instalacje gaśnicze gazowe są stosowane w sytuacjach, gdy inne instalacje gaśnicze (np. Instalacje przeciwpożarowe tryskaczowe, to ważny element wyposażenia współczesnych obiektów. Instalacje miedziane od zawsze zapewniały gwarancję bezpieczeństwa. Instalacje zraszaczowe są w szczególności stosowane w obszarach, w których należy liczyć się z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. Instalacje tryskaczowe to najbardziej niezawodne systemy gaśnicze, prostota działania jest kluczowa. Instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić. Instalacje zraszaczowe, są to instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić (np. Instalacje te gaszą iskry poprzez rozpylenie niewielkich ilości wody do strumienia przewodu transportowego. Instalacje tryskaczowe mokre, najbardziej powszechne instalacje tryskaczowe, stosowane wewnątrz obiektów, gdzie temperatura otoczenia wynosi co najmniej +5°C i nie więcej jak +95°C. Zaprojektowane i wykonane przez naszych specjalistów instalacje tryskaczowe znalazły się już w wielu miejscach w Białymstoku. Instalacje mgły wodnej wytwarzają małe krople, które poprawiają wymianę ciepła. Instalacja tryskaczowa bazuje się na sieci rurociągów zamontowanych pod dachem, w której zamontowane są głowice tryskaczowe posiadające czujniki termiczne. Zastosowanie: instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkalnym i instalacjach przemysłowych. Instalacje zalewowo-zraszaczowe, w przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, wyposażone są w otwarte dysze, dzięki którym, w przypadku pożaru, następuje natychmiastowe zadziałanie systemu. Instalacje inertyzujące i redukujące zawartość tlenu w powietrzu mają za zadanie zapobieganie tworzeniu się wybuchowych mieszanin lub powstawaniu. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. W obszarach, gdzie istnieje zagrożenie mrozem i gdzie może zamarznąć woda w instalacji tryskaczowej można stosować instalacje suche. Instalacje tryskaczowe są samoczynnymi systemami gaśniczymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie, w którym zostały zainstalowane. Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Wodne instalacje gaśnicze) nie mogą zapewnić założonych celów ochrony. Projektujemy i wykonujemy instalacje hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę.